Top_balanta

Ghid eliberare cazier judiciar persoane juridice

Va prezentam Ghidul privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoane juridice Ghidul cuprinde actele necesare si anexele pe care le puteti descarca gratuit

A.Acte necesare pentru persoane juridice:

- cererea pentru obtinerea cazierului juridic pentru inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari (anexa nr.35)
• dovada ca deponentul este reprezentul legal al persoanei juridice solicitante –imputernicire de la pct.B
• copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal ;
• certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului ( in original sau copie xerox legalizata )
• chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei -se achita la casierie Politie
• timbru fiscal in valoare de 2 lei .(se cumpara de la posta sau CEC)

B. Certificatul de cazier judiciar pentru persoane juridice se solicita prin ÎMPUTERNICIŢII acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:


- dovada ca deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar imputernicire (anexa nr.38)

-  semnata si stampilata de catre persoana juridica pentru care se solicita cazierul.Pentru solicitarea cazierului judiciar persoane juridice , persoana imputernicita trebuie sa aiba domiciliul in Cluj Napoca( pentru ridicarea cazierului din Cluj Napoca)

- copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal-al imputernicitului -

TERMENUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ESTE DE PANA LA 3 ZILE LUCRATOARE DE LA DATA DEPUNERII CERERII.
CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR ARE VALABILITATE 6 LUNI DE LA DATA ELIBERĂRII ŞI NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELIBERAT

Anexa 35 in format pdf   aici
Anexa 38 in format pdf   aici