Top_balanta

Ghid eliberare cazier judiciar persoane fizice

Va prezentam ghidul privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoane fizice romane si straine   Ghidul cuprinde actele necesare si  anexa  pe care o puteti descarca gratuit 


Pentru persoanele  fizice   

Acte necesare pentru persoane fizice romane:

 • Cerere tip scrisa citet cu majuscule (se depune personal la unitatea de politie de la locul de nastere, domiciliu sau resedinta).-anexa nr.22

• ACTUL DE IDENTITATE (Buletin de identitate / carte de identitate, carte de

identitate provizorie, pasaport + certificat de nastere)

• Timbru fiscal în valoare de 2 LEI-se cumpara de la CEC sau posta

• Taxa in cuantum de 10 LEI, pentru eliberarea in regim normal, a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice si juridice, inclusiv persoanelor aflate in state membre U.E.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin
ÎMPUTERNICITII acestora, conform procedurilor legale în vigoare, dupa cumurmeaza:

• ÎN TARA, numai în baza unei procuri autentificata de catre un notar public,

-actul de identitate in original al persoanei imputernicite .

 

 Acte necesare pentru persoane fizice straine:

- care solicita cazier prin imputerniciti:

 - Cerere tip scrisa citet cu majuscule - anexa nr.22

- Copie dupa actul de identitate cu care s-a prezentat la notar , cind si-a numit imputernicitul (aliniatul de mai jos)

- o procura notariala , prin care isi mandeateaza o persoana fizica cu domiciliul in Cluj Napoca, daca sediul societatii este in Cluj Napoca , pentru depunerea actelor pentru cazier juridic si ridicarea acestuia

- procura se traduce in limba romana si se legalizeaza

Procura trebuie formulata în termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.În cazul procurii eliberate de catre un notar din strainatate, aceasta trebuie tradusa în limba româna si legalizata de un notar din tara; nu este valabila

traducerea dupa fax sau xerox.

-          actull de identitate in original al persoanei imputernicite

Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura trebuie formulata în termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.

În cazul procurii eliberate de catre un notar din strainatate, aceasta trebuie tradusa în limba româna si legalizata de un notar din tara; nu este valabila traducerea dupa fax sau xerox.

 • IN AMBELE SITUATII, persoana mandatata sa ridice certificatul de cazier judiciar trebuie sa prezinte procura în original, precum si actul de identitate sau pasaportul.


Anexa 22 in format pdf  aici