Top_balanta

Nota informativa taxele locale 2010

Informare privind impozitele locale aprobate in Hotarirea Consiliului Local   al Municipiului Cluj Napoca din data de 15.12.2009 ,pentru anul 2010 se stabilesc umătoarele

Art.1.Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2010, după cum urmează:

  • In cazul persoanelor juridice, cota de impozitare asupra valorii de inventar a

clădirii, reevaluată, prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

cu modificările si completările ulterioare, se stabileste la:

 

Legea nr.571/2003

Cota de impozitare pt anul 2009

Stabilit pentru anul 2010

0.25%-1.50%

0.75%

0.90%

 

 

  • In cazul persoanelor juridice, cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii,

nereevaluată, prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu

modificările si completările ulterioare, se stabileste la:

 

Legea nr.571/2003

Cota de impozitare pt anul 2009

Stabilit pentru anul 2010

5%-10%

5%

5%

 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale,

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe

clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau

folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe clădiri.

 

  • Cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă si publicitate, prevăzută la

art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările

ulterioare, se stabileste la:

Legea nr.571/2003

Cota de impozitare pt anul 2009

Stabilit pentru anul 2010

1%-3%

2%

2%

 

  • Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevăzută la art. 274 alin. (2) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, este de:

2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ

sau orice competiŃie sportivă internă sau internatională;

5% în cazul oricărei alte manifestări artistice;

  

  • Cota pentru calculul taxei hoteliere, prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, se stabileste la:

 

Legea nr.571/2003

Cota de impozitare pt anul2009

Stabilit pentru anul2010

0.5%-5%

5%

4%

 

Art.2.Se acordă bonificatia prevăzută la art. 255 (2), .260 (2) si 265 (2) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare,si anume „pentru plata cu anticipatie ..,ale impozitelor de mai jos datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pina la data de 31 martie 2010”, după cum urmează:

 

Legea nr. 571/2003

Bonificatia acordată

pentru anul 2009

 

Stabilit pentru anul 2010

a)în cazul impozitului pe clădiri

datorat de către contribuabilii:

-persoane fizice: 0-10%

-persoane juridice: 0-10%

 

 

10%

10%

 

10%

10%

b)în cazul impozitului pe teren

datorat de către contribuabilii:

-persoane fizice: 0-10%

-persoane juridice: 0-10%

 

 

 10%

10%

 

10%

10%

c)în cazul impozitului pe mijloacele

de transport datorat de către

contribuabilii:

-persoane fizice: 0-10%

-persoane juridice: 0-10%

 

 

 

10%

10%

 

 

10%

10%

 

 

  • Impozitul pe mijloace de transport:

 

Mijloc de transport cu tractiune mecanică

 

Nivelurile de impozitare

pentru anul 2009

 

Suma, in lei, pt.fiecare

grupă de 200 cm3 sau

fractiune din aceasta

 

Nivelurile prevăzute

de Legea nr.571/2003

(H.G.nr.956/2009)

 

Suma, in lei, pt.fiecare

grupă de 200 cm3 sau

fractiune din aceasta

 

Nivelurile de

impozitare stabilite

pentru anul 2010

 

Suma, in lei, pt.fiecare

grupă de 200 cm3 sau

fractiune din aceasta

 

Tipuri de autovehicule

 

 

 

1. Motorete, scutere, motociclete, autoturisme cu capacitatea cilindrică de pină la 1600  cm3 , inclusiv 

7

8

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 cm3 si 2000 cm3 ,inclusiv

15

18

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 cm3 si 2600 cm3 ,Inclusiv

30

36

36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm3 si 3000 cm3 ,inclusiv

60

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

120

145

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

24

24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de pină la 12 tone inclusiv

25

30

30

8. Tractoare inmatriculate

15

18

18