Top_balanta

Nota informativa nr.12/2009

Nota informativa nr 12/2009 pentru societati comerciale platitoare impozit pe veniturile microintreprinderilor ,  privind taxa de forfetare , prevederi ale Ordonantei de Urgenta nr.35 din data de 11.04.2009, publicata in MO nr.249/14.04.4009, privind reglementarea unor masuri financiare-fiscale  

Aceste modificari se aplica incepind de la 1 mai 2009:

  Calculul impozitului pe  veniturile microintreprinderilor incepind cu 1 mai 2009:

Pasul 1. Se stabileste transa de venit in care se incadreaza.

Se calculeaza veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie  a anului precedent , care se calculeaza astfel:

      Veniturile totale obtinute din orice sursa , inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent , din care se scad:

- veniturile din variatia stocurilor

- veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale

- veniturile din exploatare , reprezentind cota parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor

- veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere , conform reglementarilor legale

- veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale

- veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare
- venituri prevazute la art/20 lit d-provizioane specifice

 

Pasul 2. Incadrarea in transa de venituri totale , stabilind corespunzator impozitul minim.

       Dupa ce s-a calculat veniturile totale se consulta tabelul de mai jos, pentru stabilirea impozitului minim anual:

 

                

Venituri totale (lei ):

Impozit minim anual (lei):

 

0 – 52.000

                  2.200

52.001 – 215.000

                  4.300

215.0001- 430.000

                  6.500

430.001-4.300.000

                  8.600

4.300.001- 21.500.000

                 11.000

21.500.001-129.000.001

                 22.000

Peste 129.000.001                                                              43.000

 

Pasul 3. Stabilirea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de plata , incepind cu  trimestrul II din anul 2009, respective cel scadent pe data de 25 iulie 2009:

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 2% in anul 2007, 2,5% in anul 2008 si 3% in anul 2009.

     In situatia in care impozitul datorat de microintreprinderi este mai mic decit impozitul minim annual , de la pasul 2, acestea sint obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.

  Se aplica urmatoarele reguli:

     Pentru trimestrul al II lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor  datorat la sfirsitul trimestrului cu impozitul minim anual, de la pasul 2, recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 mai – 30 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective.


Exemplu: aveti venituri totale in anul 2008 , 35.500 lei deci va incadrati la impozit minim la 2.200 lei.

Cazul 1

               - aveti impozit pe venitul microintreprinderilor calculat, in mod normal , pentru trimestrul 2 suma de 650 lei

               - impozitul recalculat minim este de 2.200 lei/12 luni = 183 lei /luna

                                                                             183 lei x 2 luni(mai si iunie) = 366 lei

 

se compara cele doua  modalitati de calcul si se datoreaza la plata cel mai mare , deci 650 lei (scadent pe 25 iulie 2009)

Cazul 2

 Nu realizati nici un fel de venit, impozit pe venitul microintreprinderilor este 0 (zero)

 Impozitul recalculat este acelasi ca si la cazul 1

 se plateste suma de 366 lei ca si impozit forfetar, desi nu aveti nici un fel de venit (scadent pe 25 iulie 2009)


b) Pentru trimestrul al III-lea si al IV- lea se compara impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat la sfirsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, de la pasul 2, recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respective, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respective

 

ATENTIE: La pasul nr.2  incadrarea in transe incepe de la venituri totale = 0 (zero), societatile care nu au nici un fel de venit datoreaza impozit forfetar trimestrial!!!!