Top_balanta

Nota informativa nr.11/2009

Nota informativa nr.11/2009 pentru societati comerciale platitoare impozit profit , cota de 16%, privind taxa de forfetare , prevederi ale Ordonantei de Urgenta nr.35 din data de 11.04.2009, publicata in MO nr.249/14.04.4009, privind reglementarea unor masuri financiare-fiscale     

 Aceste modificari se aplica incepind de la 1 mai 2009:  
  A.
Devind cheltuieli nedeductibile ( se impoziteaza):         
1.
   In perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010 cheltuielile cu combustibilul  pentru vehiculele rutiere motorizate care sint destinate exclusive pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care san u depaseasca 3500 kg si care san u aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzind si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului , cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:    
  -->   Vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vinzari si de agenti de recrutare a fortei de munca     
  -->   Vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusive pentru activitatea de taxi    
  -->   Vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusive pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi

Sfat : analizati toate autoturismele in care din exceptiile de mai sus va incadrati si intocmiti documentele de evidenta primara al cheltuielilor cu combustibilul in acest sens.

2.    Rezervele din reevaluare mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor , efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004 , care sint deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate , se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respective la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz

Sfat: Se analizeaza amortizarea contabila la mijloacele fixe reevaluate incepind din 1 ianuarie 2004, cit este amortizarea la valoarea veche , dinainte de 1 ianuarie 2004, de amortizarea la diferenta rezultata din reevaluare si identificarea ei in contul 105.     

B. Calculul impozitului pe profit incepind cu 1 mai 2009:

 Pasul 1.   

Se stabileste transa de venit in care se incadreaza.Se calculeaza veniturile totale inregistrate la data de 31 decembrie  a anului precedent , care se calculeaza astfel:      Veniturile totale obtinute din orice sursa , inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent , din care se scad:
    a) veniturile din variatia stocurilor
    b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale
    c) veniturile din exploatare , reprezentind cota parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor 
   d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere , conform reglementarilor legale
   e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale
   f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurareg) venituri prevazute la art/20 lit d-provizioane specifice 

Pasul 2. Incadrarea in transa de venituri totale , stabilind corespunzator impozitul minim.    
   Dupa ce s-a calculat veniturile totale se consulta tabelul de mai jos, pentru stabilirea impozitului minim anual:                 

Venituri totale (lei ): Impozit minim anual (lei): 
0 – 52.000                   2.200
52.001 – 215.000                   4.300
215.0001- 430.000                   6.500
430.001-4.300.000                   8.600
4.300.001- 21.500.000                  11.000
21.500.001-129.000.001                  22.000
Peste 129.000.001                                                              43.000


 Pasul 3.
    Stabilirea impozitului pe profit de plata , incepind cu  trimestrul II din anul 2009, respective cel scadent pe data de 25 iulie 2009:

a)      pentru trimestrul al II lea se compara impozitul pe profit datorat la sfirsitul trimestrului cu impozitul minim anual, de la pasul 2, recalculate in mod corespunzator pentru perioada 1 mai – 30 iunie 2009, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective.

Exemplu: aveti venituri totale in anul 2008 , 350.000 lei deci va incadrati la impozit minim la 6.500 lei.
Cazul 1 
                        - aveti impozit pe profit calculat, in mod normal , pentru trimestrul 2 suma de 5.000 lei                
                        - impozitul recalculat minim este de 6.500 lei/12 luni = 542 lei/luna                                                                         
                                                                        542 lei x 2 luni(mai si iunie) = 1.084 lei               
                                    - se compara cele doua  modalitati de calcul si se datoreaza la plata cel mai mare , deci 5.000 lei (scadent pe 25 iulie 2009)

 Cazul 2

         -         aveti pierdere pe trimestrul 2 – nu aveti impozit de plata , in mod normal      
         -         impozitul recalculat este acelasi ca si la cazul 1     
         -         se plateste suma de 1.084 lei ca si impozit forfetar, desi aveti pierdere (scadent pe 25 iulie 2009)

b)  Pentru trimestrul al III-lea si al IV- lea se compara impozitul pe profit datorat la sfirsitul fiecarui trimestru cu impozitul minim anual, de la pasul 2, recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respective, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent trimestrului respective 

ATENTIE:  La pasul nr.2  incadrarea in transe incepe de la venituri totale = 0 (zero), societatile care nu au nici un fel de venit datoreaza impozit forfetar trimestrial !!!!

Pentru societatile nou infiintate , efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei transe de venituri totale, pasul 2, recalculate in mod corespunzator pentru perioada impozabila respectiva 

Exceptii de la imozitul forfetar: 
   - contribuabilii care desfasoara activitati de natura baurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive , inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere 
    - persoanele juridice straine si persoane fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridical
   - persoane juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vinzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana
   - persoanele fizice rezidente associate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atit in Romania cit si in strainatate din asocieri fara personalitate juridical  
   - trezoreria statului, institutiile publice, fundatiilecultele religioase, organizatiile nonprofit cu exceptiile prevazute,
   - invatamintul particular acreditat, asociatiile de proprietari, BNR , art.15  din Codul Fiscal
   - societatile cu certificate permanente in zone defavorizate