Top_balanta

Nota Informativa nr.7/2009

 Nota Informativa Nr.7/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta.  Cadrul legal : O.U. nr.8 din 18.02.2009  si  HG nr.215 din 04.03.2009. Puteti afla : In ce conditii angajatorii pot acorda tichete de vacanta, de ce se acorda tichetele de vacanta

 Scopul acordarii si detalii privind  tichetele de vacanta?
  · Pentru angajat cresterea veniturilor reale .
  · Pentru angajator  

-  Are posibilitatea si este stimulat sa acorde angajatilor alaturi de salariu, vacante in tara , cu rol de   recuperare a capacitatii de munca , de cresterea productivitatii muncii salariatului si de motivarea a acestuia pentru a-si mentine calitatea de salariat in firma.
  ·  Tichetul de vacanta are o perioada de valabilitate de un an de la data emiterii.
  ·  Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanta sint: 10, 20 , 30, 40 si 50 lei. 

 

In ce conditii angajatorii pot acorda tichete de vacanta?  

Decide impreuna cu sindicatul, sau cu reprezentantul angajatilor contractarea achizitionarii tichetelor de vacanta cu unitatile emitente. 
Se incheie contract pentru serviciile privind emiterea tichetelor de vacanta cu unitatile emitente.
In anul fiscal anterior , angajatorii , trebuie sa fi obtinut profit
Poate sa acorde tichete de vacanta angajatiilor cu contract de munca

Se stabileste prin contractul  colectiv de munca , iar cei care nu au contract colectiv de munca prin regulamentul intern , reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanta , care sa prevada:
-  numarul beneficiarilor din unitate care pot primi annual tichete de  vacanta care sa prevada: nivelul sumelor care se acorda anual  angajatilor sub forma tichetelor de vacanta , tinind seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor .
- categoriile de angajati care primesc tichete de vacanta
- Sa cuprinda in bugetele de venituri si cheltuieli , intr-o pozitie distincta de cheltuieli , denumita “tichete de vacanta” , sumele destinate acoperiri valorii nominale a tichetelor de vacanta (tichetele se acorda in limitele sumelor prevazute )
- Tichetele de vacanta pot fi distribuite de angajatori , daca au fost achitate , integral, contravaloarea lor unitatilor emitente (nerespectarea este amenda intre 5000 lei la 10000 lei , constatarea se face de catre personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice).
- Sa organizeze o evidenta proprie, conform anexelor
- Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitarilor de tichete de vacanta.
- Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat , in decursul unui an fiscal.(azi salariul minim este 600 lei)
 - Sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta , acordate de angajator, sint deductibile la calculul impozitului pe profit, in limita mai sus mentionata, pe an calendaristic
  -  Plata tichetelor catre unitatile emintente se face numai prin intermediul societatilor bancare potrivit legi.

Obligatiile beneficiarilor de tichete de vacanta ( salariatilor )? 

  - nerespectarea de catre slariat al urmatorelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1000 lei la 10000 lei, se controleaza de persoane cu atributii de control din cadrul Ministerului Turismului.
· Beneficiarii care au primit tichete de vacanta nominale sint singurele persoane indreptatite sa utilzeze tichetele de vacanta I perioada mentionata pe acestea, si in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat
·  In situatia in care un salariat are mai multe locuri cu contract de munca, poate beneficia de tichete de vacanta numai unde au functia de baza
·  Tichetele de vacanta pot fi utilizate doar pentru achizionarea serviciilor de cazare, alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement.Continutul minimal al pachetului de servicii turistice contine in mod obligatoriu servicii de cazare.
·  Se interzice primirea unui rest de bani la tichetul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decit valoarea nominala a tichetului de vacanta.
·  Se interzice comercializarea tichetelor de vacanta in schimbul unor sume de bani
·  Se pot utilize tichetele de vacanta , pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, servicii ce pot fi achizitionate direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agentiilor de turism·Angajatul care beneficiaza de tichete de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal· Tichete de vacanta acordate , pentru angajat , sint scutite de plata impozitului pe venituri si a imozitelor sociale aferente.
·  Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea tichetelor de vacanta se suporta de catre salariat

 

Cum se tine evidenta contabila al tichetelor de vacanta? 

 - Nerespectarea urmatoarelor, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la 10000 lei si pot fi controlate de personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor Publice:·  Achizitionarea si utilizarea tichetelor de vacanta se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991.
·  Evidenta miscarii tichetelor de vacanta se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.
·  Gestionarea tichetelor de vacanta se efectueaza , potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea unitatilor angajatoare 
·  Angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate in actiunea de control.