Top_balanta

Nota Informativa nr.6/2009

Nota informativa nr.6/2009 privind vănzarea locuintelor cu cota tva 5% - modificări aduse Codului Fiscal prin Ordonanata de Urgentă nr/200 din 04/12/2008,Puteti downloada acest fisier in format (.doc)  

 

1. La care locuinte se aplica cota de 5 %?- art.140 aliniatul 2^1 din Codul Fiscal – Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sint construite.Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei.  Locuinte livrata ca parte a politicii sociale se intelege:
   a)      livrarea de cladiri , inclusive a terenului pe care sint construite , destinate a fi utilizate drept camine de batrini si de pensionari
   b)      livrarea de cladiri , inclusive a terenului pe care sint construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
   c)      livrarea de locuinte care indeplinesc conditiile:   

 • suprafata utila de maximum 120mp(metrii patrati), exclusiv anexele gospodaresti
 • valoare totala a locuintei, inclusiv a terenului pe care sint construite nu depasesc suma de 380.000 lei , exclusiv taxa pe valoare adaugata
 • Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr/114/1996, republicata , cu modificarile si complectarile ulterioare., anexele sint cele definite prin Legea nr/50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata , cu modificarile si complectarile ulterioare
 • Locuintele , care in momentul vinzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250mp, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale.In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte , cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250mp , inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte.
 • Cumparatorul poate fi orice persoana necasatorita sau familie care achizitioneaza o singura locuinta cu cota redusa de 5%, respectiv:
  • in cazul persoanelor necasatorite , sa nu fi detinut si sa nu detina
   • nici o locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%
  •   in cazul familiilor , sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina  fiecare sau impreuna , nici o  locuinta in proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%

     d)  livrarea de cladiri , inclusiv a terenului pe care sint construite , către primarii in vederea atribuirii de către acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei. Nomele la Codul Fiscal defineste locuinta ca fiind constructia alcatuita din una sau mi multe camere de locuit , cu dependintele , dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. 

2. Ce acte suplimentare sint necesare sa le detina vănzatorul?

- pct/23 alin/9 din Norme

- pentru vinzarea locuintelor de la pct/c)-Vinzatorul poate aplica cota de TVA de 5% daca cumparatorul va prezenta o declaratie pe propria raspundere , autentificata de un notar, din care sa rezulte ca sint indeplinite conditiile stabilite mai sus (ca nu detine alta locuinta achizitionata cu cota de 5%)

- in vederea aplicarii cotei reduse de tva de 5% pentru locuintele de la lit/c) suprafata utila a lucuintei , exclusive anexele gospodaresti , a terenului pe care este construita trebuie sa fie inscrise in documentatia cadastala anexata la actul de vinzare-cumparare incheiat in conditiile legii- pentru cladirile prevazute la punctele a, b, si d de mai sus , vinzatorul poate aplica cota de 5% daca cumparatorul va prezenta o declaratie pe propria raspundere , autentificata de un notar , din care sa rezulte ca va utilize aceste cladiri conform destinatiei prevazute de lege, care va fi pastrata de vinzator pentru justificarea aplicarii cotei reduse de tva de 5%.