Top_balanta

Raportari fond de mediu

INFORMARE: privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje pentru operatorii economici producatori/importatori de produse ambalate

Temei legal: Ordin nr.927/6.10.2005 (actualizata la data de 18 ianuarie 2011)
Hotarirea nr.621/23.06.2005 (actulizata la data de 18 ianuarie 2011)

Definitii:
- operatori economici - referitor la ambalaje, înseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, distribuitorii, autoritatile publice si organizatiile neguvernamentale
- ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pâna la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.
- operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor
- Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deseurilor de ambalaje se pot realiza:
a) individual, de catre operatorii economici , prin gestionarea deseurilor de ambalaje generate si a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piata;
b) prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru preluarea responsabilitatii realizarii obiectivelor anuale au obligatia sa asigure valorificarea unor cantitati de deseuri de ambalaje astfel încât sa îndeplineasca obiectivele anuale calculate pentru întreaga cantitate contractata cu operatorii economici /
- Operatorii economici care nu îndeplinesc obiectivele anuale prevazute sunt obligati sa plateasca contributiile la Fondul pentru mediu, în conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu
- Constatarea realizarii obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizeaza de catre persoane împuternicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar aplicarea sanctiunilor pentru neîndeplinirea obligatiilor prevazute se realizeaza de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

RAPOARTE (declaratii )

  1. se depun la autoritatile teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistat sediul social pe support de hirtie si in format electronic :

 

A. Operatori economici producatori/importatori de produse ambalate , care introduc pe piata interna in decursul anului o cantitate de ambalaje mai mica sau egala cu 1000 kg
- depun un raport privind cantitatea totala de ambalaje introdusa pe piata – ANEXA NR.3- termen 25 februarie a fiecarui an
- daca ati transferat responsabilitatea de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje unor operatori economici autorizati (de ex.EcoRom- Bucuresti) aveti obligatia de a comunica :datele de identificare a operatorului economic autorizat cu care ati incheiat contractul de transfer de responsabilitate – ANEXA NR.1a- termen 15 ianuarie a fiecarui an.
- lista punctelor de lucru , cu indicarea datelor de identificare a acestora ANEXA NR.1b- termen 25 februarie a fiecarui an

B. Operatori economici producatori/importatori de produse ambulate, care introduce pe piata interna in decursul anului o cantitate de ambalaje mai mare decit 1000 kg
Sunt obligate sa raporteze urmatorele informatii:

  1. datele privind cantitatile de ambalaje folosite la ambalarea produselor comercializate sau distribuite gratuit pe piata romaneasca –ANEXA NR.2 - termen 25 februarie a fiecarui an
  2. cantitatile de ambalaje estimate a fi introduce pe piata in anul in care se face raportarea –ANEXA NR.7termen 25 februarie a fiecarui an
  3. programul de informare a consumatorilor privind sistemele de valorificare a deseurilor de ambalaje

- daca ati transferat responsabilitatea de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje unor operatori economici autorizati (de ex.EcoRom- Bucuresti) aveti obligatia de a comunica :datele de identificare a operatorului economic autorizat cu care ati incheiat contractul de transfer de responsabilitate – ANEXA NR.1a - termen 15 ianuarie a fiecarui an.
- lista punctelor de lucru , cu indicarea datelor de identificare a acestora ANEXA NR.1b - termen 25 februarie a fiecarui an

Observatie : Datele referitoare la produsele/ambalajele aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei nu se include in datele de raportare

 

 

 

anexa 1a ..................aici

anexa 1b .................aici

anexa2 ....................aici

anexa3 ....................aici

anexa7 ....................aici