Top_balanta

Modificari impozite buget local

Modificari aduse de Ordonanta de Urgenta nr.59/30 iunie 2010, la Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Prevederile prezentei intr in vigoare de la data de 1 iulie 2010

 1.Referitor la impozitul pe cladiri:

Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat dupa cum urmeaza:

  1. De la 15 % la 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
  2. De la 50% la 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu
  3. Dela 75 % pentru a treia cladire si 100% de la a patra si urmatoarele la 300 % pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu

Nu se aplica cote majorate , la persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobindite prin succesiune legala.

In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu , impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobindite , asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

Obligatiile persoanelor fizice dupa data de 1 iulie 2010:

-   persoanele fizice care detin mai multe cladiri au obligatia sa de puna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor publice locale (primarie) in raza carora isi au domicliu

-  declaratia speciala de mai sus se completeaza in mai multe exemplare , fiind obligatoriu a fi depusa si la autoritatile publice locale (primarie ) in raza carora sint situate celelalte cladiri ale acestora

Modelul declaratie speciale va fi prevazut prin norme metodologice

      Pentru anul fiscal 2010 , termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante , este 31 decembrie 2010.

      Persoanle fizice care achita integral pina la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor ordonantei, pentru diferentele rezultate , beneficiaza de bonificatie stabilita prin hotaririle consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.

 

2.Referitor la impozitul pe mijloace de transport:

In cazul oricaruia (atat proprietari pesoane fizice cat si cele juridice) dintre urmatoarele autovehicule ,  impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare tabelului urmator:

Nr.

crt

Mijloc de transport

Inainte de 1 iulie 2010 -lei/200 cm3

Dupa data de 1 iulie 2010-lei/200cm3

1

Autoturisme capacitate cilindrica intre 2001cm3-2600 cm3 inclusiv

36

72

2

Autoturisme capacitate cilindrica intre 2601 cm3- 3000 cm3 inclusiv

72

144

3

Autoturisme capacitate cilindrica de peste 3001 cm3

145

290

 


Pentru anul fiscal 2010 , termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante , este 31 decembrie 2010.

       
Persoanle fizice care achita integral pina la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor ordonantei, pentru diferentele rezultate , beneficiaza de bonificatie stabilita prin hotaririle consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.