Top_balanta

Serviciile noastre

Cabinetul nostru va ofera posibilitatea alegerii unei colaborari flexibile astfel:
 - Serviciile oferite pot avea un caracter permanent sau ocazional;
 - Serviciile pot fi prestate la sediul firmei noastre au la sediul clientului;
 - Serviciile oferite pot fi prestate cu programele informative ale societatii contabile sau cu propriile dumneavoastra programe;
 - Va oferim posibilitatea contactarii serviciilor oferite de unul sau mai multe departamente ale societatii noastre.


Printre principalele avantaje ale unei colaborari cu cabinetul nostru, am ales sa evidentiem urmatoarele:
     - Costurile serviciilor noastre sunt mai mici decat costurile intretinerii unui departament de contabilitate propriu;
     - Activitatea financiar - contabila se desfasoara in mod continu, eliminandu-se astfel intreruperile generate de fluctuatiile de personal din propriul departament contabil;
    - Consultanta in domeniul contabil si fiscal va permit o mai buna gestiune a afacerii si va permite sa beneficiati de toate facilitatile prevazute de legislatie, datorita experientei noastre, interesele dumneavoastra sunt reprezentate de persoane competente;
    - Transferindu-ne noua obligatia intocmirii si depunerii declaratiilor fiscale, castigati timp si va puteti concentra pe probleme specifice activitatii dumneavoastra.


Contabilitate:

   • intocmirea/prelucrarea informatica a documentelor de evidenta primara cum sunt: note de receptie, bonuri de consum, registru de casa, note de transfer, facturi de vanzare;
   • intocmirea jurnalelor de vanzari / cumparari;
   • evidenta mijloacelor fixe, calculul si inregistrarea amortizarii;
   • inregistrarea operatiunilor de trezorerie (casa, banca, avansuri spre decontare cu intocmirea jurnalelor de operare prin banca si evidenta pe angajat a avansurilor spre decontare);
   • intocmirea ordinelor de plata pentru impozitele si contributiile inscrise in declaratiile fiscale;
   • evidenta partenerilor (clienti, furnizori);
   • inregistrarea in contabilitate a statelor de plata si a contributiilor aferente;
   • inregistrarea cheltuielilor si venturilor pe baza documntelor justificative;
   • inregistrarea intrarilor si iesirilor de stocuri, evidenta analitica a acestora;
   • intocmirea balantei contabile lunare;
   • conducerea registrelor de contabilitate;
   • intocmirea bilantului contabil;
   • calculul impozitelor, intocmirea si depunerea declaratiilor la organele fiscale;
   • asistenta cu ocazia inventarierii.


Serviciul de personal, salarizare: 

   • intocmirea documentelor privind incadrarea profesionala;
   • modificarea conditiilor din contractul de munca, incetarea contractului de munca;
   • intocmirea statelor de plata pe baza pontajului primit de la societate;
   • intocmirea si depunerea declaratiilor legate de plata salariilor, intocmirea ordinelor de plata pentru contributiile calculate si declarate;
   • intocmirea dosarelor de conventie pentru angajatii absolventi, somerilor;
   • calculul contributiilor medicale;
   • intocmirea de adeverinte pentru salariati;
   • evidenta concediilor de odihna;
   • intocmirea si depunerea fiselor fiscale.Consultanta contabila si fiscala:

   • supravegherea contabilitatii;
   • analiza activitatii societatii;
   • asistenta in organizarea departementelor de contabilitate ale clientilor;
   • analiza periodica a activitatii clientilor si intocmirea de rapoarte catre actionari;
   • asistenta la calculul impozitelor si intocmirea declaratiilor fiscale;
   • consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit;
   • asistenta cu ocazia controalelor fiscale;
   • consultanta privind legislatia contabila;
   • intocmirea sau verificarea declaratiilor anuale pentru impozitul pe profit sau venit pe baza bilantului contabil.