Top_balanta

Audit Jeler si echipa

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA – auditor JELER CORNELIA GABRIELA

Introducere

In calitate de cabinet de audit care efectueaza audituri statutare ale conturilor anuale ale entitatilor de interes public, cabinet Jeler Cornelia Gabriela - denuimita in continuare “Cabinet”, publica acest raport anual privind transparenta , in conformitate cu Cap.10, Art.46 al Ordonantei de Urgenta nr.98/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate.

Toate informatiile furnizate in acest raport se refera la situatia Cabinet la data de 31.12.2010, daca nu este indicat altfel.

 

Descrierea statutului juridic

Cabinet functioneaza ca persoana fizica autorizata JELER CORNELIA GABRIELA.

 

Descrierea Cabinet

Cabinet JELER CORNELIA GABRIELA, Cluj Napoca are ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de contabilitate, revizie contabilă, audit financiar, consultant fiscal.

Cabinet Jeler Cornelia Gabriela a inceput activitatea ca persoana fizica autorizata incepind din anul 1998 ca si contabil autorizat cu studii superioare memebru CECCAR, avand ca obiect de activitate principal activitati de contabilitate , revizie contabila , consultanta .

 Incepind din anul 2001 Jeler Cornelia Gabriela se autorizeaza ca si expert contabil membru CECCAR, cu legitimatia nr.16089/2001, obiectul de activitate nu se schimba.

 In anul 2007 Jeler Cornelia Gabriela se autorizeaza ca consultant fiscal membru CCF cu legitimatia nr.2629/2007, extinzind lucrarile pe consultanta fiscala.

 In anul 2008 Jeler Cornelia Gabriela definitiveaza stagiu pentru auditor financiar , si devine auditor financiar membru al CAFR cu legitimatia nr.2653/2008 adaugind activitatilor sale si lucrari de audit .

 In data de 18 iunie 2009 auditor Jeler Cornelia Gabriela prin Centrul de Pregatire Financiara Millenium absolva cursul de « audit financiar al entitatilor din piata de capital  «  cod FC-01.2009.
Codul de inregistrare fiscala al cabinet Jeler Cornelia Gabriela este 19352687.

 Obiectul de activitate principal este activităţi de contabilitate, revizie contabilă, audit financiar consultanţă cu codul CAEN 6920. Sediul cabinetului este in Cluj Napoca, str.Lacul Rosu nr.13 apt.20, jud.Cluj, iar birourile sint in Cluj Napoca, str.Alexandru Vaida Voievod nr.14 apt.5, jud.Cluj.

 La momentul actual, cabinetul, înregistrează un trend ascendent al afacerii.Cabinetul activează în domeniu de 14 ani, în fiecare an înregistrând creşteri ale veniturilor investind in amenajarea şi în modernizarea activitatii si al locului unde isi desfasoara activitatea.

 Afacerea noastră constă în prestarea de servicii, în domeniul economic şi juridic, către persoane juridice şi fizice la birourile cabinetului sau după caz la sediul clientului, serviciile în domeniul audit financiar ocupand loc principal in activitatea firmei noastre.

 Desfăşurarea, în bune condiţii, a activităţii prezentate mai sus pentru Cabinet este posibilă datorită personalului  de care dispune: 7 salariaţi, toţi având studii de specialitate, fiind de profesie economişti sau contabili.

Activitatea acestora este direct coordonată de ec.Jeler Cornelia Gabriela

Consultanţii firmei:

 

Numele şi prenumele

Pregătire

Ani experienţă

Specializare pe domenii-subdomenii de consultanţă

Sectoare de activitate

MURESAN OLIMPIA CRISTINA expert contabil 10

- Managementul schimbării
- Strategia şi dezvoltarea firmelor şi organizaţiilor
- Sisteme administrative şi financiare
- Conducerea proiectelor
- Achiziţii
- Consultanţă financiară,
- Conducere proiecte
- Managementul afacerii

Servicii de afaceri

LUSOR CATALIN DARIUS economist 13

- Sisteme administrative şi financiare
- Resurse umane (inclusiv recrutarea managerilorşi managementul par interim)
- Consultanţă financiară,
- Audit
- Logistică
- Managementul schimbării

Servicii de afaceri

GARBA OLGUTA GABRIELA economist 6

- Sisteme administrative şi financiare
- Resurse umane (inclusiv recrutarea managerilor şi managementul par interim)
- Consultanţă financiară,
- Audit
- Logistică
- Managementul schimbării

Servicii de afaceri

MATIS BOGDAN MARIUS economist 6

- Strategia si dezvoltarea firmelor si organizatiilor
- Sisteme administrative si finaciare
- Managementul productiei si serviciilor
- Sisteme si tehnologii informationale
- Consultanta financiara
- Servicii externalizate de catre clienti – managementul afacerii

Servicii de afaceri

 

Principalele servicii oferite de catre cabinet Jeler Cornelia Gabriela:

  • audit financiar;
  • consultanţă în domeniu afacerilor;
  • contabilitate;
  • evaluare de societăţi comerciale;

 

 Conducerea Cabinet

Cabinetul este condus de catre ec.Jeler Cornelia Gabriela.

 Descrierea sistemului intern de control al calitatii existent in cabinet de audit si o declaratie a organismului administrativ privind eficacitatea functionarii acestui sistem.

 Cabinetul aplica sistemul intern de control al calitatii care include politicile si procedurile care abordeaza responsabilitatile de conducere pentru sistemul de control al calitatii din cadrul cabinetelor de audit, cerintele etice, acceptarea clientilor si a misiunilor si continuarea acestora, resurse umane, performanta in cadrul misiunilor si monitorizarea.

  Sistemul intern de control se bazeaza pe:
-analiza de asigurare a calitatii misiunii
-analiza activitatii Cabinetului

 Analiza de asigurare a calitatii misiunii consta in analiza tuturor rapoartelor legate de servicii de asigurare-inclusiv rapoarte de audit statutar asupra conturilor anuale sau asupra conturilor anuale consolidate ale entitatilor de interes public sub aspectul asigurarii calitatii misiunii inainte de emiterea raportului.

 Aceasta analiza este efectuata de catre d-na Jeler Cornelia Gabriela sau delegata unui alt auditor extern Cabinetului cu experienta si calificari profesionale suficiente si corespunzatoare.

 Aceasta etapa cuprinde si o revizuire a raportului de audit si a situatiilor financiare care fac obiectul raportului, a planului de audit, a rezumatului procedurilor de audit, adocumentelor de lucru selectate si a altor documente daca este cazul.

 Raportul de audit se emite numai daca cel care a efectuat analiza este multumit de rationamentele si concluziile exprimate de echipa de audit si de respectarea Standardelor Nationale de Audit, a Strandardelor Internationale de Audit si alte reguli si regulamente relevante.

 Analiza activitatii Cabinetului se face in fiecare an , inainte de intocmirea situatoiilor financiare ,de catre D-na Jeler Cornelia Gabriela si consta in obtinerea unei asigurari rezonabile cu privire la respectarea politicilor si procedurilor referitoare la audit, evaluarea eficacitatii operationale a procedurilor de gestionare a riscurilor si controlul calitatii, evaluarea respectarii standardelor profesionale si a cerintelor regulamentelor si legilor.
Orice deficienta constatata trebuie remediata prin instruiri ale personalului, modificari ale procedurilor si actiuni disciplinare.

 

Declaratie a organismului administrativ privind eficacitatea functionarii sistemului

D-na Jeler Cornelia Gabrielai se declara multumita ca sistemul intern de control al calitatii descris mai sus functioneaza eficient in ceea ce priveste obtinerea unei asigurari rezonabile ca Cabinetul si personalul acesteia respecta standardele profesionale aplicabile si ca rapoartele de audit emise sunt corespunzatoare in circumstantele date.

 

Indicarea datei cand a avut loc ultima analiza independenta privind asigurarea calitatii

Nu a fost efectuat de catre CAFR un audit de calitate al Cabinetului
Lista entitatilor de interes public pentru care firma de audit a efectuat audit statutar in cursul anului financiar 2010 este urmatoarea:
-S.A. GLOBINVEST S.A Cluj Napoca

 

Declaratie privind practicile de independenta ale cabinetului, care confirma de asemenea efectuarea unei analize interne de conformitate cu privire la independenta

 

Cabinetul mentine o evidenta scrisa a politicilor de independenta care sunt obligatorii pentru toti angajatii si conducerea Cabinetului.

 

Declaratie privind politica urmata cabinetul de audit in ceea ce priveste pregatirea continua si inregistrarea auditorilor statutari care efectueaza audituri in numele si din partea Cabinetului

 

Cabinet Jeler Cornelia Gabriela asigura un proces de pregatire continua pentru toti angajatii. Progamul de instruire cuprinde atat sesiuni de instruire organizate de Cabinet cat si participarea la cursuri organizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Toti auditorii statutari inregistrati respecta cerintele obligatorii suplimentare de continuare a pregatirii stabilite de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

 

Informatii financiare estimate pentru anul 2011:

- audit statutar  30 mii lei
- alte servicii de asigurare    2 mii lei
- conducerea contabilitatii  50 mii lei
- consultanta financiara si fiscala 10 mii lei
  Total 92 mii lei

 

Informatii privind baza remunerarii auditorilor

Auditorii sunt evaluati in fiecare an , iar compensarea functiei si a performantei lor este ajustat in plus sau in minus pe baza contributiei lor trecute si a celei planificate.

Cabinet auditor Jeler Cornelia Gabriela
Cluj Napoca, 20.01.2011