Top_balanta

Primii pasi pentru 2010

Primii pasi pentru inceperea activitatii in anul 2010 sunt :pasul nr 1 : complectati documentul "decizie-numerotare 2010"; pasul nr 2 : sa treceti la numerotarea documentelor

Ghid util

Ghid util care cuprinde unele aspecte privand aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operatorii economici aplică

 

 

Inventarierea

Inventarierea elementelor de natura activelor ,datoriilor si capitularilor proprii deţinte,cel puţin odată in cursul exerciţiului financiar (inventar anual) Conform ORDIN nr. 2861 din 09 /10 /2009

Catalog mijloace fixe

Catalog mijloace fixe cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.