Top_balanta

Contul 508

Procedura contabila  privind - “ Depozite bancare pe termen scurt” cu ajutorul acestui cont se tine evidenta depozitelor bancare pe termen scurt

 - In conformitate cu OMFP nr.3055/2009

 -  cont utilizat 508 “ Depozite bancare pe termen scurt”

 - cu ajutorul acestui cont se tine evidenta depozitelor bancare pe termen scurt

  

- In debitul contului 508 “depozite bancare pe termen scurt” se inregistreaza:

  • Valoarea la cost de achizitie a depozitului bancar constitui (512,531)
  • Diferetele favorabile de curs favorabile aferente depozitelor bancare pe termen scurt in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar(765)

 

-         In creditul contului 508”depozite bancare pe termen scurt” se inregistreaza:

  • Pretul de cesiune al depozitelor pe termen scurt (512,531)
  • Pierderea reprezentind diferenta dintre valoarea contabila a depozitelor pe termen scurt si pretul lor de cesiune(664)
  • Diferentele nefavorabile de curs valutar , inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea lor(665)

-         Soldul contului reprezinta valoarea depozitelor bancare pe termen scurt existente.

 

EXEMPLUL NR.1 :
O societate comerciala X , incheie o convetie cu banca comerciala unde are contul current, pentru depozite pe timpul noptii (overnight) la soldul care il are zilnic in contul curent.Presupunem ca in ziua de 1 februarie are in contul curent 106.000 lei, in 2 februarie primeste 35 lei dobinda pentru overnight,

-         inregistrari contabile:

 

 -in data de 1 februarie la inchiderea zilei (in extras apare o plata din contul curent in depozit de noapte in suma de 106.000 lei)

             508” depozite bancare pe termen scurt”   =   512.01 “cont curent”    106.000 lei

 

  

 

-prima operatiune din data de 2 februarie , reprezinta o incasare in contul curent in suma de 106.000 lei, din depozit overnight, iar pozitia urmatoare din extras reprezinta incasare dobinda pentru overnight.

              512.01 “cont curent” = 508”depozite bancare pe termen scurt “ 106.000 lei

              512.01 “cont curent”= 766 “dobinzi bancare “     35 lei

 

 La sfirsitul lunii soldul contului 508 “depozite bancare pe termen scurt’ va reprezenta de fapt suma aflata in contul curent pentru care banca ofera dobinda pe timpul depozitarii de pe o zi pe alta , peste noapte.(se verifica acest sold cu extractul de cont)

 

 

EXEMPLUL 2 :
O societate comerciala , dispune in contul curent de o suma  de 255.000 lei, pentru suma de 200.000 lei incheie o conventie cu banca comerciala care ii gestioneaza contul curent, pentru un depozit pe termen de 30 zile, pentru care va primi la sfirsitul perioadei (dupa 30 zile ) o dobinda de 1500 lei.

-         inregistrati contabile:

 

 -constituirea depozitului(conform extrasului de cont):

              508 “depozite bancare pe termen scurt “ = 512.01 “conturi curente”   200.000 lei

 

- dupa expirarea celor 30 zile (conform extrasului de cont) inchiderea depozitului:

           512.01 “conturi curente” =  508” depozite bancare pe termen scurt”  200.000 lei

 

  -incasarea dobinzii pentru depozitul creat:

           512.01”conturi curente “ =766 “dobinzi bancare”   1500 lei

 

 EXEMPLUL 3 :  
O societate comerciala constituie un depozit bancar de 50.000 eur , in data de 15 martie, pentru 30 zile , pentru care va primi 100 eur dobinda.La data de 15 martie cursul valutar este de 4, 1011 lei, la data de 31 martie este 4, 1510 lei, iar in data de 15 aprilie este de 4, 0015 lei.

 

-         inregistrari contabile:

 

- constituirea depozitului in data de 15 martie:

      508”depozite bancare pe termen scurt “ = 512.04 “contur curent in eur”   205.055 lei           

                                                                                           (50.000 eur * 4,1011 lei/eur)

- evaluarea lunara al elementelor monetare in valuta , exprimate in lei- la fiecare sfirsit de luna , disponibilitatile in valuta , se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare , comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza.In contul 508 “depozite bancare pe termen scurt” avem in sold 50.000 eur inregistrati la un curs de 4, 1011 lei/eur.In data de 31 martie , cursul este de 4,1510 lei /eur, deci se inregitreaza evaluarea:  

                       508                                                     765

”depozite bancare pe termen scurt” = ”venituri din diferente de curs valutar”      2.495 lei

               50.000 *4,1510 =207.550 lei

               50.000*4,1011 = 205.055 lei

             ________________________

           diferenta favorabila  2.495 lei

-

- in data de 15 aprilie, inchiderea depozitului

            512.04                                   =                  508                      

“cont curent in eur”                               “depozite pe termen scurt”        200.075 lei

                                                                                         (50.000 eur * 4,0015 lei/eur)

concomitent cu diferenta de curs la 15 aprilie:

 

  

         665                                              =                    508

“cheltuieli cu diferente de curs valutar”      “depozite pe termen scurt”     7.475 lei

           50.000 eur * 4,0015 = 200.075 lei

           50.000 eur * 4.1510 = 207.550 lei

___________________________________

diferenta negative          7.475 lei

 

 

-         incasarea dobinzii , la inchiderea depozitului

 

  512.04”cont curent in eur” =  766 “ dobinzi”       400,15 lei

                                                   ( 100 eur * 4,0015 lei/eur)