Top_balanta

Ghid util

Ghid util care cuprinde unele aspecte privand aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operatorii economici aplică

 

Reglementările contabile conforme cu directivele europene,aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Odată cu intrarea în vigoare a acestor reglementări au fost abrogate Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002, cu modificările ulterioare.

citeste tot ghidul aici