Top_balanta

Catalog mijloace fixe

Catalog mijloace fixe cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.

1.Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar.

2. Durata normală de funcţionare reprezintă durata de utilizare în care se recuperează, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizării. În consecinţă, durata normală de funcţionare este mai redusă decât durata de viaţă fizică a mijlocului fix respectiv.

3. Mijloacele fixe cuprinse în catalog sunt clasificate în general în grupe, subgrupe, clase şi subclase, iar pentru unele şi în familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate în trei grupe principale şi anume: 
   - Grupa 1 - Construcţii;
   - Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
   - Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
    Catalogul se aplică în mod unitar de către agenţii economici, persoanele juridice fără scop patrimonial cât şi de către instituţiile publice, asigurând determinarea în mod unitar a amortizării capitalului imobilizat în active corporale.       

4. În prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achiziţionat se utilizează sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă şi una maximă, existând astfel posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între aceste limite. Astfel stabilită, durata normală de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.

Documentatia completa actualizata aici