Top_balanta

Regularizari cota Tva 24 %

 Proceduri contabile Regularizarile - Rezultate in urma schimbarii cotei de tva de la 19% la 24%. Va prezentam cateva cazuri ...

CAZUL 1  
- In data de 15 mai 2010 ati facturat unui client  din Romania avans livrare marfuri (sau avans prestari servicii) in suma de 2000 lei, tva 19% in suma de 380 , valoare totala de 2380 lei.In data de 20 iunie 2010 ati incasat prin virament bancar suma de 2380 lei.

In data de 15 iulie 2010 , are  loc livrarea , sa presupunem marfuri (sau prestari servicii executate), in suma de 7000 lei fara tva, cota de tva va reamintim dupa data de 1 iulie 2010 este de 24 % .

Cum procedati?

-         la data de 15 iulie 2010 , intocmiti factura(1) ,pentru livrare marfuri, in suma de 7000 lei, cind are loc si livrarea, aplicati tva 24% , adica suma de 1680 lei, valoare factura totala de 8680 lei

-         la data de 15 iulie 2010 , mai emiteti o factura(2) , in care la explicatii scrieti “storno avans cuprins in factura nr.xxx din data de 15 mai 2010, incasat la data de 20 iunie 2010”, la cantitate se trece “-1”, la pret se trece “2000 lei”, la valoare se trece “ – 2000 lei”, iar la tva se trece “-380 lei”(tva 19%), valoare total factura   “-2380 lei”  .

-         din cele doua facturi rezulta ca clientul Dvs. va datoreaza suma de :

                       factura (1)  din 15 iulie 2010   =   8680 lei

                       factura (2)  din 15 iulie 2010   =   -2380 lei

                    ____________________________________

                      rest de incasat        =                   6300 lei

 

 

CAZUL 2 
– In data de  20 septembrie 2009 ati facturat unui client din Romania un avans prestari servicii (poate fi si avans livrare marfa) in suma de 5000 lei , tva 19% in suma de 950 lei, valoare totala factura 5950 lei.Nu ati incasat avansul!!! (factura nu este achitata de clientul Dvs.)

In data de 20 iulie 2010 , intocmiti un deviz de lucrari prestari servicii , pe care clientul il accepta in suma totala de 20.000 lei fara tva (sau are loc livrarea de marfuri).

Cum procedati ?

-  in data de 20 iulie 2010 dupa ce clientul dvs. accepta devizul de lucrari , intocmiti factura(1) de livrare prestari servicii (sau marfuri cind are loc livrarea) in suma de 20.000 lei , aplicati cota tva 24% in suma de 4800 lei, valoare total factura 24.800 lei

-  in data de 20 iulie 2010 emiteti o factura (2), in care la explicatii scrieti “ storno avans la factura nr.xxx din data de 20 septembrie 2009” , la cantitate se trece       “-1”, la pret se trece “ 5000 lei”, la valoare se trece “- 5000 lei” , la tva se trece  “-950 lei” (cota tva 19%|) , valoare total factura “-5950 lei”

- din situatia contabila si facturi emise la data de 20 iulie 2010 , clientul Dvs.  va datoreaza suma de :

 

- sold client la data de 20 iulie 2010  =   5950 lei

           - factura (1) din 20 iulie 2010               = 24800 lei

           - factura (2) din 20 iulie 2010               =  - 5950 lei

______________________________________________

rest de incasat                                                  24.800 lei

 

 

CAZUL 3.  
 -In data de 25 iunie 2010 livrati unui client din Romania , cu aviz de expeditie produse in suma de  10000 lei fara tva. In data de 12 iulie 2010 emiteti factura.

Cum procedati?

-         in evidentele contabile veti inregistra livrarea de produse in conturi de venituri  suma de 10000 lei si veti colecta tva 19 % in suma de 1900 lei , pe care il datorati la plata in data de 25 iulie 2010

-         in data de 12 iulie 2010 emiteti factura , in care veti inregistra toate produsele vindute cu aviz, valoare fara tva suma de 10000 lei , la tva veti aplica cota de tva 19% in suma de 1900 lei .ATENTIE!! pe factura obligatoriu veti scrie “produsele au fost livrate cu aviz de expediere nr.xxxx din data de 25 iunie 2010” . In luna iulie in jurnalul de vinzari numai colectati tva 1900 lei (tva ati colectat pe avizul de expediere din 25 iunie 2010) , sin u il datorati in 25 august 2010 (l-ati datorat in data de 25 iulie 2010).In acest caz nu aplicati cota de tva de 24%. Atentie!! aceasta situatie este in cazul in care livrarea are loc in iunie si facturarea in iulie .Clientul Dvs. are drept de deducere in luna iulie 2010, la data in care are intocmita factura.

 

CAZUL 4 
              - In data de 10 mai 2010 ati facturat unui client din Romania , produse , in suma de 4000 lei, tva 19% in suma de 760  lei, valoare totala 4760 lei ,ii predate factura clientului care o accepta, va achita factura, dar Clientul Dvs va comunica ca nu poate sa le ridice  din   gestiunea dvs. decit in data de 27 iulie 2010.

Cum procedati?

-         inregistrati veniturile in suma de 4000 lei in luna mai 2010, colectati tva in suma de 760 lei , pe care il datorati bugetului de stat pina la data de 25 iunie 2010.Comunicati serviciului contabilitate ca produsele ramin in societatea dvs. la dispozitia clientului dvs.

-         in data de 27 iulie 2010 aveti obligatia sa intocmiti un aviz de expediere cu toate produsele pe care le livrati  catre clientul Dvs.Obligatoriu pe avizul de expediere se trece : “ produse facturate in factura nr.xxx din data de 10 mai 2010”. In aceasta situatie la livrare nu se corecteaza tva-ul din 19% la 24%.

 

CAZUL 5  
-
In data de  20 octombrie 2009 ati facturat avans livrari produse (sau prestari servicii) in suma de 3000 lei , tva 19% in suma de 570 lei, valoare totala factura 3570 lei.

In data de 5 iulie 2010 incasati partial aceasta factura in suma de 1200 lei.La data de 25 iulie 2010 are loc livrarea de produse (sau executarea prestari servicii) in suma de 50000 lei , fara tva .

Cum procedati?

- in luna octombrie 2009 ati colectat suma de 570 lei tva, pe care l-ati datorat la plata pina la data de 25 noiembrie 2009

-in data de 25 iulie 2010 , cind livrati produsele completati factura (1) , in suma de 50000 lei , la care aplicati cota de tva 24% in suma de 12000 lei, valoare totala factura 62000 lei

- in data de 25 iulie 2010 , emiteti factura (2) , in care la explicatii specificati “ storno avans factura nr.xxxx din data de 20 octombrie 2009”, la cantitate treceti “ -1”, la pret treceti suma de 3000 lei, la valoare treceti “- 3000 lei” , la tva treceti “-570 lei) (cota tva 19%), valoarea totala factura “ – 3570 lei”

Din situatia contabila si actelor emise rezulta la data de 25 iulie 2010 clientul Dvs. va datoreaza suma de :

-         sold client la 1 iulie 2010 = 3570 lei

-         incasare client 05 iulie 2010 = 1200 lei

-         factura (1) livrare 25 iulie 2010 = 62000 lei

-         factura (2) 25 iulie 2010 = - 3570 lei

     _____________________________________

         rest de incasat                      60800 lei

 

CAZUL 6  
-
In data de 15 decembrie 2009 ati livrat si facturat unui client din Romania, produse in suma de 7000 lei, tva 19 % in suma de 1330 lei, valoare totala factura 8330 lei. Nu incasati aceasta factura.

In data de 10 iulie 2010 , faceti retur la produse , in suma de 3000 lei , fara tva.

Cum procedati?

-         in luna decembrie 2009 ati colectat tva in suma de 1330 lei, care l-ati datorat bugetului de stat la plata pe data de 25 ianuarie 2010.

-         In data de 10 iulie 2010, intocmiti factura  (1) de retur , la valoare aveti “- 3000 lei”, la tva aplicati cota de 24 % in suma de “ -720 lei “ , valoare factura totala   “-3720 lei”.

In aceasta situatie clientul Dvs la data de 10 iulie 2010 va datoreaza suma de ;

         - sold client la data de 10 iulie 2010   = 8330 lei

         - factura de retur (1) din 10 iulie 2010 = - 3720 lei

  __________________________________________

          rest de incasat              4610 lei

 

CAZUL 7  
 -
In data de 25 iunie 2010 , livrati si facturati unui client din Romania produse in suma de 10000 lei , tva 19% in suma de 1900 lei, valoare totala factura 11900 lei. Nu incasati factura .

In data de 19 iulie 2010 , va hotriti sa- I faceti retur pe toate produsele livrate in luna iunie, clientului Dvs, emiteti factura de retur in suma de 10000 lei fara tva.

Cum procedati?

-         in luna iunie 2010 colectati tva 1900 lei, pe care il datorati bugetului de stat la plata pina in data de 25 iulie 2010

-         In data de 19 iulie 2010 intocmiti factura de retur , care la valoare v-a avea suma de “ -10000 lei” , la tva alicati cota de 24 % in suma de “- 2400 lei”, iar valoarea totala a facturii de retur v-a fi in suma de “-12400 lei”

In aceasta situatie Dvs , furnizorul datorati clientului Dvs suma de 500 lei, diferenta rezultata din schimarea cotei de tva, astfel:

       -sold client la data de 19 iulie 2010 = 11900 lei

      -factura retur 19 iulie 2010               = -12400 lei

            _________________________________

             de plata clientului Dvs                    = 500 lei

In aceasta situatia , daca ii platiti numerar clientului Dvs. , clientul Dvs  va intocmeste o chitanta pentru suma de 500 lei, iar la explicatii specifica “ cv diferenta factura retur nr.xxxx din data de 19 iulie 2010”.

In situatia in care ii platiti aceasta suma prin ordin de plata , la explicatii sa scrieti c/v diferenta la factura retur nr.xxxxx din data de 19 iulie 2010”.

In luna iulie Dvs., in calitate de furnizor aveti drept de deducere tva in suma de 2400 lei, iar clientul Dvs are obligatia colectarii de tva in suma de 2400 lei.

 

 

ATENTIE!!! Aceste reguli sa le aveti in vedere si in situatia in care Dvs. sinteti CLIENT si  furnizorul Dvs. din Romania  va emite facturi de regularizare dupa data de 1 iulie 2010.

 

Definitii:

-.faptul generator = reprezinta faptul prin care sint realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei (art.134 alin 1 CF)

- exigibilitatea taxei = reprezinta data la care autoritatea fiscala devina indreptatita , in baza legii , sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei , chiar daca plata acestei taxe poate fi aminata( art.134 alin 2 CF)

 

Temei legal:

- Cota de TVA aplicabilã unei livrari de bunuri sau prestari de servicii este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevãzute la art. 134^2 alin. (2) din Codul fiscal, pentru care se aplicã cota în vigoare la data exigibilitãtii taxei, conform alin. (3) al art. 140 din Codul fiscal.
Alin. (4) al aceluiasi articol prevede ca in cazul schimbãrii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrãrii de bunuri sau prestãrii de servicii, pentru cazurile prevãzute la art. 134^2 alin. (2).
La art. 134^2 alin. (2) din Codul fiscal se precizeaza ca exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data la care se încaseazã avansul, pentru plãtile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator.
Avansurile reprezintã plata partialã sau integralã a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuatã înainte de data livrãrii sau prestãrii acestora.-Potrivit art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, prin derogare de la prevederile alin.(1), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator.
Conform art. 155 alin.(5) lit. l) din Codul fiscal, factura trebuie sa contina data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului.
Potrivit prevederilor art. 145 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de deducere al taxei ia nastere in momentul exigibilitatii taxei. Prevederile art. 134^2 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal sunt aplicabile in situatia in care nicio factura nu a fost emisa anterior livrarii bunurilor/prestarii serviciilor.
Daca factura, chiar si de avans, este emisa anterior incasarii avansului si anterior livrarii bunurilor/prestarii serviciilor, atunci prevaleaza prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.
Orice furnizor de bunuri/prestator de servicii ar avea obligatia sa colecteze taxa pe valoarea adaugatala la data emiterii acestei facturi si, pe cale de consecinta, beneficiarul ar avea drept de deducere la acelasi moment in conformitate cu prevederile art. 145 alin.(1) din Codul fiscal