Top_balanta

Masuri cota TVA - 24 %

Informare privind modificarea cotei de TVA la 24%   Conform Ordonantei de Urgenta nr.58 din 28.06.2010 .Incepind cu data de 1 iulie 2010

 , cota standard de TVA este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sint scutite de taxa sau care nu sint supuse cotelor reduse.

Conform  art.I pct.44 din Ordonanta de Urgenta nr.58 din 28.06.2010, in concluzie operatiunile care au fost impozitate cu cota de 19% devin impozitate cu cota de TVA de 24% , incepind cu data de 1 iulie 2010, iar cele care au cota 9% (cazare, vinzare de carti, medicamente, etc) , 5%(vinzare locuinte), scutite , ramin asa cum au fost!!!

          

A).Masuri de aplicare a cotei de TVA de 24% incepind cu data de 1 iulie 2010 la contribuabili care au organizate unitatile de vinzare de tip “cu amanuntul”.

 - anuntati societatile de service si intretinere a caselor de marcat ,  in scris sau email,telefonic dar sa primiti un numar de inregistrare a cererii , sa modifice cota de tva de la 19% la 24% incepind cu data de 1 iulie 2010.
   Atentie !!  
nu marcati pe casa de marcat incepind cu data de 1 iulie 2010, daca casa de marcat nu are schimbata cota de tva la 24%, pentru produsele sau servicile livrate care inainte de aceasta data au avut cota de 19%. Va reamintim ca bonul de casa de marcat trebuie sa contina , referitor la cota de tva ”valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă”, conform OUG nr.28/1999 si se considera contraventie “ emiterea bonului fiscal conţinând date eronate sau fără ca acesta să conţină toate datele” care  se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei . In situatia in care, persoanele autorizate care trebuie sa faca aceasta modificare casei de marcat nu se prezinta la timp, si doriti sa vindeti , se procedeaza  ca si in situatia in care casa de marcat este defecta si ati anuntat in scris service-ul autorizat, si anume “ până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligaţi să înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi să emită facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni, la cererea clientului.”(anexa nr.1).

 

-         pentru evidenta stocurilor aveti 2 posibilitati:

A1) sa efectuati inventar pentru modificarea preturilor, marind pretul de vinzare cu amanuntul cu cel putin 5%.Pentru aceasta va reamintim ca trebuie sa complectati  proces verbal modificare pret (anexa nr.2),completind toate rubricile !!! in 2(doua) exemplare, unul pentru gestionar si un exemplar pentru contabilitate. Diferenta rezultata va fi inregistrata in raportul de gestiune la “intrari”, la explicatii veti trece “proces verbal modificare pret nr_ / __”.

 

 A2) nu efectuati inventarierea bunurilor.In aceasta situatia la data de 30 iunie 2010 in contabilitate se va efectua o regularizare , diminuindu-se adaosul comercial cu 5% , si desigur crescind cu 5% tva neexigibil pentru marfurile aflate in stoc.In situatia in care dupa data de 1 iulie 2010 va aprovizionati cu marfuri similare cu cele care le aveti pe stoc, nu aveti voie sa aveti pe raft acelasi bun la doua preturi diferite.In acest caz va sfatuim sa efectuati modificare de pret, pentru bunurile aflate in stoc, prin inventarierea lor , utilizind “process verbal modifiacre pret” , amintit mai sus.Diferenta constata se va inregistra in raportul de gestiune (vezi pct.A1).

 

B)   Masuri de aplicare a cotei de tva 24% pentru unitatile en gross, sau cele care vind produse sau bunuri si au evidenta la pret de cost sau livreaza la pret negociat (fara tva-productie, prestari servicii,transport, etc).

       - modificati in sistemul informatic de vinzare cota de tva

       - sa refaceti ofertele de pret , mentionind daca preturile de vinzare contin sau nu tva, specificind cota de tva 24%

         - cind completati facturile de vinzare sa mentionati correct cota de tva , in loc de 19% , este 24%.

        - atentie la completarea contractelor, incepind cu data de 1 iulie 2010, sa treceti corect cota de tva, din 19% in cota de 24%.

 

Pentru toti contribuabilii!!!

 Dupa data de 1 iulie 2010 verificati facturile de achizitie care au ca data de emitere 1 iulie 2010 , pentru bunurile si serviciile care pina la aceasta data au avut cota de 19% , furnizorul Dvs .sa va emita corect , cu cota de 24% la tva, facturile.!!!In situatia in care nu au aplicat corect noua cota de tva , solicitati factura de corectie!!!.

 

Dupa data de 1 iulie 2010 emiteti facturi corect calculate cu cota de tva 24% , in loc de 19% , pentru toate bunurile si serviciile livrate care au avut inainte de 1 iulie 2010 cota de 19%.

 

Pentru importatori, incepind cu data de 1 iulie 2010 , tva in vama pentru bunurile si serviciile achizitionate care au avut cota de 19% tva , se va plati tva 24%.