Top_balanta

Modificari aduse de OUG nr.87/29.09.2010

Informare:privind modificarile aduse de OUG nr.87/29.09.2010 la Codul Fiscal  Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2010


1. Pentru perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2010 , contribuabilii sint obligati sa plateasca pina la 25 octombrie 2010: - impozit minim , in situatia in care pentru trimestrul III a inregistrat pierdere fiscala sau impozitul pe profit este mai mic decit impozitul minim(regula care s-a aplicat incepind cu luna mai 2009), sau - impozit pe profit anticipat, situatie in care impozitul pe profit calculat este mai mare decit impozitul minim.
Contribuabilii care, pina la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim , pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2010 procedeaza astfel:
a) determina impozitul pe profit aferent perioadei respective si efectueaza comparatia cu impozitul minim anual recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat
b) stabilirea impozitului pe profit datorat
c) depune declaratia privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2010 si plateste impozitul pe profit datorat din definitivarea impunerii , pina la data de 25 februarie 2011.

Exemplu:
O societate are cifra de afaceri calculata pentru anul 2009 , in suma de 265.320 lei, se incadreaza, conform art.18 din CF pentru anul 2010 in intervalul =” 215.001 - 430.000” avind un impozit anual minimal in suma de „6.500 lei”.
Pentru trimestrul I -2010 (scadent in 25 aprilie 2010) a avut obligatie de plata impozit minim 1625 lei (6500 lei/4 trimestre).
Pentru trimestrul II-2010(scadent in 25 iulie 2010) a avut obligatie de plata impozit pe profit 5400 lei.
La data de 30 septembrie 2010 inregistreaza in balanta de verificare pierdere contabila de 50.000 lei.
Cum se procedeaza? Conform pct1
- a) Se calculeaza impozitul pe profit aferent perioadei 1 ianuarie-30 septembrie 2010, in cazul nostru avem pierdere fiscala in suma de 42.975 lei (50.000 lei -1625 lei (impozit trim 1-nedeductibil)- 5400 lei (impozit trim2-nedeductibil )=42.975 lei –pierdere fiscala ))
- nu se datoreaza impozit profit .
Se calculeaza impozit minim- 6500 lei/12 luni=542 lei *3 luni =1625 lei. Conform pct1. lit b)
Se stabileste impozitul pe profit datorat. Deoarece la 30 septembrie nu datoreaza impozit pe profit , datoreaza impozit minim in suma de 1625 lei.
Scadenta la plata a sumei de 1625 lei este la data de 25 octombrie 2010. Conform pct.1 lit.c) pina la data de 25 februarie 2010 se calculeaza impozitul pe profit final pentru perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2010 .
In exemplul nostru nu se datoreaza impozit suplimentar , ci rezulta suma de 3775 lei impozit pe profit achitat in plus
>   Impozit pe profit calculat la 30 septembrie 2010 este 0(zero ), fiind inregistrata o pierdere fiscala de 41.350 lei (50000 lei-1625 lei-5400 lei-1625 lei).
Impozitul anual minim calculat este de 6500 lei/12 luni = 542 lei*9 luni=4875 lei Impozit de recuperat =4875-8650 lei (1625+5400+1625)= 3775 impozit pe profit de recuperat

2. Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010 contribuabilii aplica urmatoarea regula, privind calcularea impozitului pe profit:

a) se calculeaza impozitul pe profit ,urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II”Impozitul pe profit” din Codul Fiscal, luind in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate strict in aceasta perioada.

b) contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pina la data de 25 februarie al anului urmator daca definitiveaza inchiderea exercitiul financiar si platesc pina la aceasta data impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pina la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator.

In situatia in care nu definitiveaza inchiderea perioadei 1 octombrie -31 decembrie 2010 pina la 25 februarie 2010 , atunci vor depune declaratia finala 101 pina la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator.

3. Pierderea fiscala inregistrata in cele inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi, respectiv 7 ani incepind cu pierderea fiscala realizata incepind cu anul 2009, fiecare perioada , 1ianuarie-30 septembrie 2010 , 1 octombrie-31 decembrie 2010 fiind considerata an fiscal diferit in perioada de 5 ani , respectiv 7 ani.In concluzie anul 2010 din punct de vedere al pierderii fiscale sint considerati 2 ani fiscali

Atentie!!!!
- in acest moment nu este prevazut cum completam declaratia 100 in data de 25 ianuarie 2011
- la cheltuielile limitate conform titlului II ”Impozitul pe profit” deoarece avem un an fiscal in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si alt an fiscal in perioada 1octombrie-31 decembrie 2010.(protocol, sponsorizari, etc”)
- se vor intocmi 2 (doua ) declaratii 101, una cu termenul 25 februarie 2011 pentru anul fiscal 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si alta pe 25 februarie sau 25 aprilie 2011 pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010.- pentru viza consultantului fiscal


puteti downloada acest document in format pdf aici