Top_balanta

Bonul fiscal

Bonul fiscal  – Conform Ordonantei de Urgenta nr.28 din 25/03/1999 privind utilizarea caselor de marcat,continut minimal,sanctiuni  alte prevederi toate mai jos  

1.Continutul MINIMAL al bonului fiscal  ;

 • Denumirea si codul fiscal ale operatorului economic emitent
 • Adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
 • Logo tipul si seria fiscala ale aparatului
 • Numarul de ordine
 • Data si ora emiterii
 • Denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat
 • Pretul sau tariful unitar
 • Cantitatea
 • Valoarea pe fiecare operatiune, inclusive tax ape valoare adaugata, cu indicarea cotei de taxa
 • Valoarea totala a bonului, inclusive tax ape valoare adaugata
 • Valoarea totala a taxei pe valoare adaugata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota
 • Valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pa valoare adaugata , precum si valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata , daca este cazul

 

2.Continutul MINIMAL al raportului fiscal de inchidere zilnica (Z)

 

 • Denumirea si codul fiscal ale operatorului economic emitent
 • Adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
 • Logotipul si seria fiscala ale aparatului
 • Numarul de ordine numerotat progresiv
 • Data si ora emiterii
 • Numarul bonurilor emise in ziua respective
 • Valoarea totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoare adaugata, cu precizarea nivelului cotei,
 • Valoarea totala a operatiunilor scutite de tax ape valoare adaugata, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata

 

 

3.Sanctiuni :

 

Fapte:

Sanctiuni:

Emiterea bonului fiscal continind date eronate sau fara ca acesta sa contina datele minimale de mai sus

- amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei

Nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal

-amenda se aplica persoanelor fizice vinovate, intre 800 lei la  1.500 lei

Neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare

- amenda intre 2000 lei la 4000 lei

Nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat in momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale

- amenda intre 2000 lei la 4000 lei

 

 

 

3.Alte prevederi:

-         sumele gasite la punctele de vinzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinind operatorilor economici, care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul fiscal, ori prin facturi , sint considerate fara provenienta si se confisca, facindu-se venit la bugetul de stat.

-         neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale si neintroducerea datelor inscrise pe role-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pina in momentul stergerii memoriei operative , atrage si suspendarea activitatii unitatii pe o perioada de 3 luni