Top_balanta

Spalarea banilor

Procedura Interna privind cunoasterea clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea banilor si finantarea  terorismului in  conformitate cu Legea nr.656/2002 SC... SRL, pentru desfasurarea activitatii sale adopta prezenta procedura interna care contin masuri de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism , aplicănd :

             1.masuri-standard de cunoastere a clientelei

             2.masuri suplimentare de cunoastere a clientelei

             3.masuri simplificate de cunoastere a clientelei

             4.masuri de cunoaterea clientelei expuse politic

 

1.MASURI – STANDARD de cunoastere a clientelei

 Situatii in aplicarea masurilor-standard:

a) la stabilirea unei relaţii de afaceri;

b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele;

c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii;

d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client;

e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.

(2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele desemnate au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei legi şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi.

Societatea comerciala, prin angajatii sai sau prestatori externalizati au obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale.

                             

In vederea aplicarii prevederilor art. 9, alin. 1 din Legea nr. 656/2002 actualizata pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor privind aplicarea masurilor standard de cunoastere a clientelei, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru desfasurarea acestei activitati in conditii optime se va proceda in felul urmator :


1) Stabilirea datelor de identificare ale clientilor

 

Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:

    a) in cazul persoanelor fizice - datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;(completare fisa partener)

    b) in cazul persoanelor juridice - datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.(completare fisa partener).

    Daca nu se pot identifica clientii , societatea  nu efectueaza tranzactia, nu incepe relatia de afaceri si are obligatia de a semnala de indata acest aspect Oficiului, prin persoana desemnata in relatia cu Oficiul

 

2) Actualizarea si pastrarea datelor de identificare ale clientilor

 Documentele vor fi pastrate in dosarul permanent deschis pentru clientul respectiv.

Documentele vor fi actualízate pe toata perioada derularii contractului cu clientul respectiv .

Documentele vor fi pastrate pe toata perioada derularii contractului si inca 5 ( cinci ) ani dupa incetarea relatiilor contractuale cu acest client .

 

3) Masuri luate cu ocazia identificarii unor operatiuni care au obligatia de a fi raportate la ONPCSB

Angajatul sau persoanele fizice autorizate, care in desfasurarea relatiilor firmei cu perteneri identifica o operatiune in numerar mai mare de 15.000 Euro sau echivalentul acestei sume , sau o operatiune suspecta ca a fost efectuata in scopul spalarii banilor sau a finantarii actelor de terorism are obligatia de a anunta persoana desemnata in relatia cu Oficiul , pentru ca  aceasta sa efectueze raportarea  la ONPCSB .

 

2.Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei:

 

Se necesita masuri suplimentare de cunoastere a cientelei in urmatoarele situatii:

  (1)a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor;

    b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European;

    c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ.

    (2) Societatile aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

 

Masuri suplimentare:

-solicita documente si infomatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului

-intreprinde masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate

  

3.Masuri simplificate de cunoasterea clientelei:

Societatile comerciale aplica masuri simplificate de cunoastere a clientelei in cazurile:

- in care clientul este o institutie de credit sau financiara dintr-un stat membru sau, dupa caz, o institutie de credit sau financiara dintr-un stat tert , care impune cerinte similare cu Legea nr.656/2002 si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora,

 -  in care clientul este o societate ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

-clienti care prezinta risc scazut din perspectiva spalarii banilor , care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: sunt autoritati sau organisme publice investite cu respectivele competente in baza legislatiei comunitare , identitatea acestora este disponibila public, transparenta si certa, activitatea si evidentele contabile ale acestora sint transparente si respectivul client este reaspunzator in fata unei institutii comunitare sau a unei autoritati a unui stat membru

-in cazul produselor si al operatiunilor aferente acestora , care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii: produsul este oferit pe baza unui contract scris , operatiunea aferenta produsului este desfasurata prin intermediul unui cont al clientului deschis la  o institutie de credit din state membre sau din state terte care impun cerinte similare, produsul sau operatiunea aferenta este nominativa si prin natura ei permite aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.4 alin(1) , lit.c), valoarea produsului nu depaseste limita de 15.000 euro ori echivalent , beneficiarul acestor produse sau operatiuni aferente nu poate fi o terta persoana, cu exceptia cazurilor de deces, invaliditate, virsta predeterminata , produsele sau operatiunile aferente acestora permit investitii in active financiare sau creante

 

4.Masuri de cunoasterea clientelei expuse politic:

 

  In cazul  tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri personale expuse politic, societatile sint obligate sa aplice urmatorele masuri:

a) să dispună de proceduri pe bază de risc care să le permită identificarea clienţilor care se încadrează în această categorie;

    b) să obţină aprobarea conducerii executive înainte de stabilirea unei relaţii de afaceri cu un client din această categorie;

    c) să adopte măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor şi sursa fondurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia ocazională;

    d) să realizeze o supraveghere sporită, permanentă, a relaţiei de afaceri.

 

                                                          APROBAT ADMINISTRATOR:


Puteti descarca acest document in format pdf de aici