Top_balanta

Concedierea individula

Informare privind  Concedierea individuală pentru motive economice – motive care nu ţin de persoana salariatului.

găsiţi  condiţiile concedierii individuale din motive economice pentru desfiinţarea unui loc de muncă , etapele concedierii unui salariat din motive economice şi drepturile salariţilor.


          A.  Desfiinţarea locului de  muncă ocupat de salariat – şomaj


        1.Condiţiile concedierii individuale din motive economice pentru desfiinţarea unui loc de muncă :


  • Desfiinţarea postului trebuie sa fie efectivă

Nota : - Postul desfiinţat trebuie sa fie unul efectiv ocupat , nu un post care se află in evidenţa la agentia de somaj, ca fiind loc de muncă vacant (verificaţi să nu aveţi depusă pentru luna in curs  ofertă loc de muncă la agenţie, ca fiind posturi libere pentru angajare in societatea Dvs). 
          -  simpla suspendare a postului nu poate conduce la desfacerea contractului de muncă


  • Desfiinţarea postului trebuie sa aiba o cauza reala şi serioasă

Nota : Trebuie foarte bine motivat de catre angajator necesitatea desfiinţării unui loc de muncă ocupat in companie.Citeva exemple in care se poate afla societatea dvs :

  1. Societatea trece o perioada de dificultăţi financiare- angajatorul numai poate sa menţină unele posturi, din cauza cheltuielilor cu personalul. Dificultăţi financiare ar putea insemna : scăderea cifrei de afaceri, reducerea numărului de beneficiari, etc.Atentie, nu este necesar sa fi intervenit o incetare de plaţi sau o stare de insolvabilitate.
  2. Postul respectiv numai este necesar – să aveti grijă deoarece postul numai este necesar , nu persoana care il ocupă. Să nu confundaţi reducerea postului cu necorespunzator profesional, nu conteaza căt de competent, disciplinar sau nu este salariatul..Faptul ca numai aveţi nevoie de acest post, rezultă in primul rănd din fişa postului, in raport cu o noua politica de personal adoptată de către angajator
  3. In cadrul societaţii a intervenit un proces de tehnologizare sau retehnologizare - se introduc utilaje performante , automate , care preiau din munca manuală , se introduc calculatoare la facturare cu imprimate , etc
  4. Angajatorul işi reorganizează activitatea- aici pot fi o sumedenie de cazuri, cum ar fi : modificarea obiectului de activitate, concentrarea afacerii, fuziunea cu altă societate, divizarea societatii, absorbţia unei alte societaţi, mutarea sediului societaţii intr-o alta localitate,adoptarea unui nou sistem de vănzari, adoptarea unor solutii manageriale,etc... 
  • Desfiinaţarea postului trebuie sa fie definitivă

Nota : Atenţie acest lucru nu inseamnă ca angajatorul n-ar mai putea reveni, ulterior, asupra deciziei. Daca motivele economice care au stat la baza concedierii dispar, postul poate fi reinfiinţat.Condiţia ca desfiintarea postului sa fie definitivă inseamnă doar ca acest procedeu nu va fi folosit ca pretext pentru concedierea unui anumit salariat. (din raţiuni care , altfel nu ar fi putut fi concediat). Atentie !!! - daca reveniţi asupra reducerii de personal mai inainte de desfacerea efectivă a contractului de muncă , nu veti mai putea decide concedierea, chiar dacă salariatul primise deja preavizul.
 

  • Concedierea nu trebuie sa aibă caracter colectiv

Nota : Acest lucru inseamnă sa nu fie concediaţi mai mult de 5 salariaţi (la un total de 20-100 salariaţi), 10% din salariaţi (la un total de 100-300 de salariaţi) sau 30 (la mai multi de 300 salariaţi).Daca concedierea are un caracter colectiv , atunci se aplică o serie de prevederi speciale, de protecţie.
 

  • Angajatul concediat nu trebuie sa faca parte dintre cei protejati de Codul Muncii impotriva concedierii

Nota : Nu puteti concedia un angajat care este in concediul medical, in incapacitate temporară de munca, pe durata concediului pentru carantină, pe durata in care femeia salariată este gravida si a concediului de maternitate, pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului in virsta de pina la 2,3,7 respectiv 18 ani, pe durata indeplinrii serviciului militar, pe durata desfasâşurarii concediului de odihnă, sa nu fie membru in organul de conducere al sindicatului si nici nu a  fost membru in acest organ in ultimii 2 ani. Atentie !!! dacă desfacerea contractului de muncă intervine nu pentru simple dificultaţi economice, ci ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, interdictiile de mai sus nu se mai aplica.

   
Dacă toate aceste condiţii sint indeplinite , pentru a concedia un salariat din motive economice, in temeiul art.65 din Codul Muncii , acestea sunt ETAPELE pe care trebuie sa le parcurgeţi :

2.    Etapele concedierii unui salariat din motive economice :

   Hotărirea reducerii numarului de posturi.

Nota :  Hotarirea reducerii numarului de posturi se ia de catre organul de conducere al unitatii.Daca este asociat unic se complecteaza o hotarirea prin care s-a aprobat desfiintarea postului din unul din motivele amintite mais sus. In situaţia in care societatea are mai multi actionari sau asociati, se convoaca o AGA , si poate fi consecinta unei astfel de hotariri, situatie in care va fi redactat un proces verbal , evitindu-se pe cit posibil referirile la persoana care ocupa postul respectiv, ci doar la post in sine ( de exemplu nu se va preciza ca « va fi concediat X « ci ca « se va desfiinţa postul ….. »).Hotarirea  asociatului unic sau procesul verbal AGA va fi ulterior anexat deciziei de concediere, constituind temeiul acesteia.

     Identificarea posturilor care se vor reduce

Nota : In această etapă se stabileşte daca va avea loc o concediere individuală sau colectivă, in funcţie de numărul posturilor care se reduc.Veţi preciza numărul posturilor care se reduc si veţi decide care anume posturi dispar din organigrama. De fiecare data veţi avea in vedere locul de muncă , si nu salariatul.

     Identificarea angajatilor care urmeaza sa fie concediati

Nota : Sa analizati fiecare salariat in parte, sa nu fie in una din situatiile in care nu puteti sa-l concediati(concediu medical, concediu de odihna, etc)- anexa nr.1

      Preavizarea  salariatului

Nota : In urma concedierii pentru motive economice salariatul are dreptul sa beneficieze de preaviz.- anexa nr.2

    Trecerea intr-o alta munca

Nota : Actualul cod al muncii , numai prevede obligatia angajatorului de a trece intr-o alta munca a salariatilor supusi concedierii pentru motive economice, dar  contractul colectiv de munca incheiat la nivel national prevede in continuare aceasta obligatie .Deci daca exista posturi vacante – propuneţi salariaţilor ocuparea acestora inainte de a-l disponibiliza.

     Decizia de concediere

Nota : Decizia de concediere se comunică salariatului in scris. Se inregistrează la ITM. - anexa nr 3

     Dupa parcurgerea acestor etape , sunt taiate posturile din organigrama , cu consecinţa concedierii salariaţilor care le ocupau. Postul poate fi reinfiinţat .Codul muncii nu interzice angajatorului  sa faca noi angajări.Singura limitare pe care o intalnim vizează concedierile colective.(cănd angajatorul nu va putea face noi angajari pe acelaşi locuri de muncă timp de 12 luni).Daca a intervenit o concediere  individuală , aceasta restricţie nu există.

 

3. Drepturile salariatilor :

  - sa fie instiinţat in scris despre desfinţarea postului

- dreptul la preaviz 20 zile lucratoare plătite

 - in perioada previzului poate sa lucreze 4 ore , dar este plătit pentru un program normal

 - sa fie instiinţat daca sint alte posturi vacante in societate

 - la incheierea contractului de muncă se calculează concediul de odihnă pentru perioada lucrată daca a fost executat, in caz ca nu l-a executat este platit acum la lichidare

- are dreptul, conform contractului colectiv de muncă la nivel naţional, de o plata compensatorie, al unui salar brut , care este impozabil si se plateşte la lichidare de catre angajator.

Download  informare in format pdf aici