Top_balanta

Codul munci actualizat

Publicat in Monitorul Oficial nr. 72 din 5 februarie 2003 va prezentam ultima versiune actualizata. Prezentul cod reglementeazã totalitatea raporturilor individuale si colective de muncã, modul în care se efectueazã controlul aplicãrii reglementãrilor din domeniul raporturilor de muncã, precum si jurisdictia muncii.

Se aplica cetãtenilor români încadrati cu contract individual de muncã în strãinãtate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu exceptia cazului în care legislatia statului pe al cãrui teritoriu se executã contractul individual de muncã este mai favorabilã;

Libertatea muncii este garantatã prin Constitutie. Dreptul la muncã nu poate fi îngrãdit.
(2) Orice persoanã este liberã în alegerea locului de muncã si a profesiei, meseriei sau activitãtii pe care urmeazã sã o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat sã munceascã sau sã nu munceascã într-un anumit loc de muncã ori într-o anumitã profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de muncã încheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. (1)-(3) este nul de drept.
Art. 4. - (1) Munca fortatã este interzisã.

(2) Termenul muncã fortatã desemneazã orice muncã sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtãmântul în mod liber.

Legislaţia noastră cuprinde prevederi referitoare nu numai la reglementarea timpului de lucru şi a timpului de odihnă, ci şi la asigurarea folosirii timpului liber.

Prin timp de muncă se inţelege durata stabilită, dintr-o zi sau săptămâna, în care este obligatorie efectuarea muncii în cadrul contractului individual de muncă.
Timpul de muncă se împarte în doua categorii :
timpul care se incadrează în programul de lucru sau durata normală a muncii ;
timpul peste programul de lucru sau peste durata normală a muncii...
Toate aceste legi se gasesc in codul muncii.
Codul munci complet actualizat aici