Top_balanta

Modificari privind activitatile dependente , independente, dobinzi , tichete

 Informare privind modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr.58 din 28 iunie 2010, la Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, privind activitatile dependente , independente, dobinzi , tichete

Cheltuieli pfa

Explicatii privănd cheltuielile la persoanele fizice autorizate P.F.A. Mai jos aveti cateva sfaturi care cuprind Cheltuieli cu deplasare, decontarea cheltuielilor de deplasare

 

Nota informativa nr 13/2009

Nota informative nr.13 din 14.04.2009: pentru  activitati independente , determinat pe baza contabilitatii in partida simpla , persoane fizice autorizate, prevederi ale Ordonantei de Urgenta nr.35 din data de 11.04.2009, publicata in MO nr.249/14.04.4009, privind reglementarea unor masuri financiare-fiscale.  

Formulare

Modele şi norme de întocmire şi utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare *1

 

Ghid fiscal P.F.A.

Ghidul fiscal pentru persoanele fizice autorizate  P.F.A.,Impunerea veniturilor din activităţi independente este reglementată de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Arhivarea

Arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile.Contribuabilii au obligaţia să păstreze în arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum şi documentele justificative, care stau la baza înregistrării în evidenţa contabilă în partidă simplă.

 

Fiscalitate

Cabinetul Jeler vine in sprijinul  celor care doresc sa desfasoare activitati independente cu o serie de sfaturi grupate mai jos iin sectiunile  :  Venituri neimpozabile , Cheltuieli nedeductibile, Venitul net anual impozabil , Declaratii /Termene de plata