Top_balanta

Modificari privind activitatile dependente , independente, dobinzi , tichete

 Informare privind modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta nr.58 din 28 iunie 2010, la Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, privind activitatile dependente , independente, dobinzi , tichete

 

Intra in vigoare incepind cu data de 1 iulie 2010.

In termen de 30 de zile de la data  de 28 iunie 2010, data publicarii in MO nr.431, se vor elabora de catre Ministerul Finantelor Publice normele metodologice de aplicare!!!

 
1.Modificari aduse privind activitatilor dependente:

- definitia activitatilor dependente:

activitate dependenta – orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

Adaugat incepind cu 1 iulie 2010:

2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

    a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

    b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă şi altele asemenea;

    c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

    d) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

    e) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit;

    f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activităţii.

    2.2. În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază."

 

2.Modificari aduse activitatilor independente:

2.1. Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe norme de venit nu poate fi mai mic decit salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata , in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.

Exemplu:  daca norma de venit  anuala este de 5.000 lei,

    - pina la 1 iulie 2010 ati fi avut de plata un impozit de 16% pe an , respectiv 800 lei pe an , pe luna 800 lei/12 luni ar fi 67 lei,

    - dupa data de 1 iulie 2010, veti avea impozit de 600 lei(minim pe economie in vigoare)*16%=96 lei /luna in loc de 67 lei/luna.

 

2.2.Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

       a) o cheltuiala deductibila egala cu 40%  20 %  din venitul brut

       b) contributiile sociale obligatorii platite

 

2.3. In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala , venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

       a) o cheltuiala deductibila egala cu 50%   25%  din venitul brut

       b) contributiile sociale obligatorii platite

 

2.4.Orice venituri de natura profesionala, altele decit cele salariale , se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.

       Asupra acestor venituri se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj

     Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.(mentionez ca acest salar pentru anul 2010 este de 1836 lei- legea nr.12/2010).

    Obligatia declararii, calcului , retinerii si platii contributiilor revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

3.Modificari aduse veniturilor obtinute din dobinzi, obtinute de persoanele fizice:

 

   Incepind cu data de 1 iulie 2010 sint impozabile urmatoarele venituri din dobinzi:

-         venituri din dobinzi la depozitele la vedere/conturi curente

-         veniturile sub forma dobinzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legislatie privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ

Veniturile de mai sus , realizate incepind cu 1 iulie 2010, se impugn cu o cota de 16% din suma acestora , impozitul fiind final, indiferent de data  constituirii raportului juridic.Impozitul se calculeaza si retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului.Virarea impozitului se face lunar, pina la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont.

 

4.Modificari aduse tichetelor:

 4.1. Tichetele cadou acordate potrivit legii – dupa data de 1 iulie 2010 sint considerate  AVANTAJE  salariale

 4.2. Tichetele de cresa , tichetele de vacanta , platile compensatorii  sint impozabile, si considerate venituri salariale

 

4.3 Tichetele de masa sint impozabile si considerate venituri salariale, a ramas neimpozabile drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Nota:

- la art.IV  pct.a) este prevazut “prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art.3 alin (3) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2009 ramin in vigoare” –privind tichetele de vacanta

- la art.IV  pct.b) este prevazut “ prevederile privind scutirea de la plata contributiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art.8 din Legea nr.142/1998 ramin in vigoare”- privind tichetele de masa