Top_balanta

Cheltuieli pfa

Explicatii privănd cheltuielile la persoanele fizice autorizate P.F.A. Mai jos aveti cateva sfaturi care cuprind Cheltuieli cu deplasare, decontarea cheltuielilor de deplasare

Decontarea cheltuielilor de delegare si detasare in alta localitate decat cea in care isi are sediul firmei dvs., se efectueaza in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1860 din 21 decembrie 2006, publicata in M.Of. nr. 1046 din 29 decembrie 2006.

 

P.F.A. are dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate cu cazarea numai daca sunt delegati sau detasati intr-o localitate amplasata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, caz in care nu se pot inapoia la sfarsitul zilei de lucru.

Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza documentelor justificative: facturi si alte documente similare.

 

In situatia in care P.F.A. delegati sau detasati se deplaseaza cu autoturismul proprietate personala, se accepta pentru decontare contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.

 

Decontarea se efectueaza de asemenea pe baza documentelor justificative: factura sau bonurile fiscale emise de casa de marcat.

 

Pe ordinul de deplasare  P.F.A.  este obligat sa obtina de la firma la care se deplaseaza viza si stampila conducatorului acesteia (sau a inlocuitorului acestuia) dupa ce a fost completata data si ora sosirii si a plecarii.

 

P.F.A. are posibilitatea sa isi exercite dreptul  la cheltuieli deductibile in astfel de documente numai daca indeplineste conditiile impuse prin articolul 146, alineatul 1, litera a din normele de aplicare ale acestui act normativ.

 

Astfel, cheltuielile snt deductibile numai pe baza urmatoarelor documente in original: - pentru cheltuielile de cazare si alte cheltuieli permise la decontare: exemplarul original al facturii completat cu toate informatiile obligatorii precizate la art. 155 alin. (5). 

- pentru carburantii auto achizitionati: bonurile fiscale emise conform O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, stampilate si cu inscrierea numelui cumparatorului si a numarului de inmatriculare a autovehiculului.

- in situatia in care nu va cazati la hotel, se poate deconta cheltuieli cu cazarea fara documente suma de 30 ron/noapte